Algemeen

De Rupsepootjes, is een organisatie die in Zwijnaarde en in Zwalm de opvang verzorgt voor kindjes tussen 0 en 3 jaar oud.

De organisatie beschikt over een vergunning  van K&G. Dit betekent dat de opvang onaangekonidg controles krijgt van de inspectiedienst van de vlaamse overheid.

Historiek

Na enige ervaring binnen de kinderopvang en een opleiding als opvoedster startte Sarah Verbeke op 1 september 2008 "De Rupsepootjes" te zwalm op. In april 2010 werd de locatie in Zwalm uitgebreid met een tweede groep nl "De Cocon". 

In september 2013 stapt de echtgenoot, Jonas De Decker mee in de zaak en opende een derde afdeling in Zwijnaarde "De Vlindertjes". Hij genoot van een opleiding in de orthopedagogie.

Het uitgangspunt van onze kinderopvang: “kinderen komen op de eerste plaats. Het kind staat centraal. Ieder kind is een individu en dit moet gerespecteerd worden".

Tevens hanteren wij het principe “de ouder is de ouder en blijft de ouder van het kind”. Wij proberen zoveel mogelijk wat de ouder belangrijk vindt na te streven, voor het kind. (Indien dit niet in strijd is met onze visie.)

Respect is een belangrijk begrip. Zowel voor het kind, de ouders, de medewerkers en de verantwoordelijke.

Straffen en belonen:

Een kind onder de drie jaar kan je nog niet straffen. Je kan een kind wel berispen en zeggen dat wat ze doen niet kan. Wanneer het kind het gedrag blijft stellen zonderen wij hem of haar eventjes af. Dit mag maximmen 2 keer hun leeftijd duren, vb 1,5 jaar is maximum 3minuten. De persoon die het kind heeft berispt moet dit ook afronden.

Met positief bevestiging kan je veel bereiken. Door hen te wijzen op wat ze goed doen en hen daar in te bevestigen stimuleer je hun gevoel van eigenwaarde.